Összel pecsvörközünk, mert indul a Replan2 folytatása!


Az idén ősszel Budapest XVI. kerületében egy önkormányzati tulajdonú teleken olyan LAKÓEGYÜTTES tervezése lesz a feladat, mely a hallgatók közösen kialakított koncepciója (csoportos munka) alapján létrehozott lakópark és annak egy-egy területrészére néhány épületből álló lakóház csoport önálló megtervezését (egyéni munka) foglalja magában.
A tanszék által végzett szociális lakás kutatás, a Replan 2 projekt folytatásáról van tehát szó. A helyszín valós, a probléma valós. A feladat az eredeti elképzelés továbbgondolásán alapszik (projekt koncepcióját finomítandó módon) most nem az, hogy hallgatónként egy-egy nagy lakótelep struktúra szülessen, hanem az, hogy a nagy lakóparkon belül, az eltérő kis halmazokból (lakóépület csoportokból) építkezzen a nagy egész. A végeredmény egy olyan „PATCHWORK” beépítés lenne, mely változatosságával humanizálni tudja a nagy kiterjedésű lakótelepet. Az energiatudatos (kis költséggel fenntartható) lakások a fiatal pályakezdőktől a nagycsaládosokig biztosítanának kompakt, de kényelmes otthont. A sűrű, intenzív, (tehát gazdaságos) és érdekes térstruktúrával tervezendő beépítésben a lakóegységeknek kertkapcsolattal és gazdag (tehát humánus), külső-belső téri világgal kell rendelkezniük.
A kerületi főépítész együttműködésével az önkormányzat számára készítendő anyag a hallgatói tevereikből áll majd össze és célja hogy követendő például szolgáljon a terület jövőbeli beépítését illetően.
Év végén a hallgatóknak 2 DB A/3-AS ÉPÍTÉSZETI LAPOT KELL BEADNI. Az egyiken a beépítés M=1:500-as a másikon lakás-együttes M=1:200-as vázlatterveit kell majd ábrázolni. Az alátámasztó szakági munkarészek szintén egy-egy lapon kerülnének beadásra.
A tárgy oktatói Dankó Zsófia és Makrai Sándor vetítéses tájékoztatót tartanak 2016. 06. 14. kedden12:00 kor a tanszéki teremben (KII 74). Mindenkit szeretettel várunk!

Replan projekt (2016 őszi félév előzményei)Őszi feladatkiírás: Szociális lakás (Holcim projekt)REPLAN (HOLCIM) PROJEKT ÉPÍTÉSZETI PROGRAM   
 MŰSZAKI KISKOMPLEX    2014 ŐSZ LAKÓ TSZ.

VÁROSÉPÍTÉSZETI SZEMPONTOK ÉS CÉLOK:
Zöld közösségi terek kialakítása mellett, intim magán kertek létrehozása. Környező területekhez való értelmes és értéknövelő módon való kapcsolódás (úthálózat, zöldfelület, patakmeder).A régi és az új lakók közötti integráció elősegítése. Gazdaságos beépítés: intenzív beépítéssel, racionális út és közmű kiépítéssel.

VÁROSRENDEZÉSI ESZKÖZÖK: A SZABÁLYOZÁS:
Új szabályozás a durván 320mX200m alapterületű nagyjából 6 HA területen 200 lakás:
1. A gyalogosok és gépkocsik valamint kerékpárok által használható közlekedési terület (a belső magánutakat és parkolókat is beleértve) maximum 30 %  A felszíni parkolóknak és a vegyes-használatú utaknak is fásítottaknak kell lenniük.
2. A minimális zöldfelület (a közös és magánkertek együtt) minimum 40% (a hagyományos értelemben vett „telekterületek” 55%)  A zöldfelület 25%-a lehet burkolt, de teljes mértékben lélegző és nedvességáteresztő
3. A beépített terület (beleértve valamennyi építményt) maximum 30% (a hagyományos értelemben vett „telekterületek” 45%)
4. Maximális szintterületi mutató:0,6 (a hagyományos értelemben vett „telekterületekre” vetítve 0,9%)

ÉPÍTÉSZETI SZEMPONTOK ÉS CÉLOK:
1.  Gazdaságos megvalósíthatóság, olcsó és tartós építőanyagok (hulladékhasznosítás?)
2.  Innováció a külső és belső terek kialakításában takarékos alaprajz és okos térfelesleg-képzések.
3.  Előkészített tér a személyes beavatkozáshoz ”a spontán építészet” lehetőségének kiaknázására (moduláció, mutáció)
4.  Egyetemes tervezés – akadálymentesség - egyenlő hozzáférés biztosítása (idősek és fogyatékkal élők számára)
5.  Topográfiai és léptékbeli illeszkedés a környező beépítéshez
6.  Különböző parkolási rendszerek kidolgozása
7.  Környezettudatos tájtervezés integrálása a beépítési tervbe.
8.  Energiatudatos, alacsony energiafelhasználású épületek tervezése az olcsó üzemeltetés érdekében.

ÉPÍTÉSZETI ESZKÖZÖK: A TERVEZÉSI PROGRAM:
6 Ha területen kb. 200-db jellemzően 2 szintes lakás tervezése, átlagosan 100 m2 bruttó földszinti alapterületű lakás nettó 80 m2
Vegyes finanszírozás pl: 85 % piaci alapú öröklakás 15% (30 db.) támogatott szociális öröklakás.
Három féle lakásnagyság:
            33% 1-2 fős 35-50m2 garzonlakás, 1-1,5 szobás ebből (akadálymentes 20%) kertvárosból beköltöző idősebbeknek, akiknek naggyá/fenntarthatatlanabbá vált a ház akik kisebb lakást akarnak, de kertes, korábbi élőhelyükhöz kötődő környezetet szeretnének, esetleg specilális okokból fiataloknak, fogyatékkal élőknek.
            33% 3-4 fős 50-80m2 nappali + 2 szobás lakás ebből (akadálymentes 10%) kevesebb (1-2) gyerekkel rendelkezők, akiknek kertes házra már nincs pénzük, de több forrásuk van, mintha szimpla lakásba mennének
            33% 5-6 fős 80m2 fölött nappali + 3-4 szobás lakás (ebből akadálymentes 10%)- több (3-6) gyerekes nagycsaládoknak, akik ennyi pénzért csak is kertes házhoz jutnának, ami nem elegendő az igényeiknek.

Tervezhető, egy két kávézó-büfé, coworking iroda, családi napközi. Javasolt méret: szolgáltató tér: kb. 50-60m²/darab. Ezek lehetőleg átalakíthatóak legyenek, hogy a későbbi pontos igényeknek megfeleljenek.

Minden lakáshoz egy db parkoló és minden ötödik után egy vendégparkoló kialakítása a tömbtelken belül.
A fedett teraszok az OTÉK szerint beleszámítanak az földszinti beépítésbe (alapterületbe) De nem számítanak az alapterületbe. Pince és alagsor építése tilos. A területen áthaladó csapadékvíz elvezető árok esetleges hasznosítása (visszaduzzasztása túlfolyóval) lehetséges (vízfelület). Valamennyi lakáshoz a lakóterülettel arányos privát, intim kert vagy terasz biztosítása szükséges!

Szociológiai szempontok:
Cél, hogy egy társadalmilag vegyes lakosságot vonzó épületegyüttest építsünk az amúgy homogén kertvárosban. A fő tervezési feladat adott szempontokon túl az, hogy olyan építészeti megoldás szülessen, amely a heterogén népesség minden csoportja számára élhető és vonzó lakhelyet nyújt, és e csoportok együttélésére megfelelő helyet biztosít – pl. úgy, hogy nem zavarják egymást, és vannak fizikai terei a kooperációnak. Tervezési feltétel továbbá, hogy a komplexum megfelelő lakhatást nyújtson a különböző csoportok vegyes és néha ellentmondó igényeire, mind a gyerekes családokéra, mind a beköltöző idősekére. Bérlakásokat nem különböztethetjük meg, egyrészt, hogy a stigmatizálást elkerüljük, másrészt mert gazdaságos (kis energia veszteségű, ezért olcsó rezsijű) lakásokat tervezünk általában is. A beruházó kb. 30 lakást átad az önkormányzatnak, emellett az önkormányzat tudja üzemeltetni a szolgáltatásokat is (kiadni), így ebből finanszírozhatja a nem megtérülő bérlakások veszteségeit.

                                                                                                                      Makrai Sándor DLA tárgyfelelős
Ó-Mátyásföld ma
Helyszínrajz
Légifotó
Panorámaképek

Jelentkezés a 2014 őszi félévre


A MŰSZAKI KISKOMPLEXRŐL ÁLTALÁBAN:
Egy féléves kurzus, mely a következő két, egymással összefüggő tervezési tantárgyat, a nagyjából engedélyezési terv szinten kidolgozott Komplex 1 és az azt követő kiviteli terv szinten kidolgozott Komplex 2 feladatot készíti elő, de attól független tervezési feladatból áll, mely egy intenzív, szövetszerű beépítés létrehozása, általában különleges, szokatlan helyszínen. Cél: a tervezés, a kreatív forma és téralkotás gyakorlása, hangsúlyozva a munka során felmerülő építészeti és szakági döntéssorozatok fontosságát. A folyamat a szövet (vagy halmaz) tájtervezési, településrendezési léptékű koncepciójának megalkotástól az egyes lakások vázlatterv szintű megtervezéséig tart.

A TÁRGY OKTATÓI:
Makrai Sándor DLA  tárgyfelelős és Dankó Zsófia DLA

IDEI TEMATIKA:
Az idei keresztfélévben Budapest egyik külső kerületében kell tervezni egy „szociális lakásokból álló halmazt”. Az összetett, furcsa helyszín és a speciális lakáskövetelmények (bővíthetőség, a spontán építészet megjelenésének biztosítása, speciális közösségi és magánterek létrehozása) izgalmas tervezési feladatot jelentenek. A kurzus szorosan kapcsolódik a tanszéken folyó kutatáshoz, melynek végeredményeként kiadvány születik. A színvonalas tervek ebben a kiadványban is szerepelni fognak. Az m=1:500-as beépítési modell és a m=1:200-as építészeti tervlapok kidolgozása mellett jut majd idő érdekes szociológiai és építészeti előadásokat meghallgatására is. 

A FELVÉTEL RENDJE:
A jelentkezés portfólió leadásából és csoportos elbeszélgetésből áll.
Jelentkezni a tanszéki titkárságon elhelyezett füzetben lehet. A szabadon választott formátumú portfóliót is itt kell leadni. Határidő: 2014. 06. 05. 11:00
A tárgy oktatói vetítéses tájékoztatót tartanak 2014. 06. 05. 12:00 kor a tanszéki teremben (KII 74), majd ezt követően elbeszélgetnek a felvételre jelentkezőkkel. A felvettek névsorát 2014. 06. 05. 14:00 kor közzéteszik a tanszéki honlapon.